17%
تخفیف

آزمون های ادبیات یازدهم

در این دوره  آزمون های جامع  ادبیات در اختیار دانش آموزان قرار میگیرد مشاهده رزومه استاد این درس سال تحصیلی…
120,000 تومان 100,000 تومان
17%
تخفیف

آزمون های ادبیات کنکور

در این دوره  آزمون های جامع  ادبیات در اختیار دانش آموزان قرار میگیرد مشاهده رزومه استاد این درس آزمونهای سال…
120,000 تومان 100,000 تومان

ادبیات و زبان فارسی یازدهم (ریاضی، تجربی و انسانی)

فیلم جلسات بصورت هفتگی در سایت قرار خواهد گرفت. برای مشاهده فیلم جلسات نیاز به ارسال رمز عبور نیست. تدریس…
1,000,000 تومان

ادبیات و زبان فارسی دهم (ریاضی، تجربی و انسانی)

فیلم جلسات بصورت هفتگی در سایت قرار خواهد گرفت. برای مشاهده فیلم جلسات نیاز به ارسال رمز عبور نیست. تدریس…
1,000,000 تومان

دین و زندگی (دوره جمع بندی)

در این دوره فشرده مباحث دین و زندگی سالهای دهم، یازدهم و دوازدهم جمع بندی خواهد شد. فیلم جلسات طبق…
600,000 تومان

ادبیات و زبان فارسی کنکور (زبان فارسی- همه رشته ها)

فیلم جلسات بصورت هفتگی در سایت قرار خواهد گرفت. برای مشاهده فیلم جلسات نیاز به ارسال رمز عبور نیست. تدریس…
700,000 تومان

ادبیات و زبان فارسی کنکور (قرابت معنایی- همه رشته ها)

فیلم جلسات بصورت هفتگی در سایت قرار خواهد گرفت. برای مشاهده فیلم جلسات نیاز به ارسال رمز عبور نیست. تدریس…
500,000 تومان

عربی سال یازدهم (رشته تجربی و ریاضی)

مباحث سال یازدهم جلسه اول ویدئو خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید…
500,000 تومان