دوره شیمی یازدهم 1401-1400 (حضوری)

5.00 1 رای
3,000,000 تومان
جلسات جلسه 1 ویدئو الفبای شیمی-1 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید…
3,000,000 تومان

دوره شیمی دوازدهم 1401-1400 (شروع از تیر-حضوری)

بدون امتیاز 0 رای
3,000,000 تومان
جلسات جلسه 1 ویدئو page 1-8 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید…
3,000,000 تومان

دوره شیمی دهم 1401-1400 (حضوری)

بدون امتیاز 0 رای
3,000,000 تومان
جلسات دریافت جزوه فایل های ضمیمه عبارتهای_درست_و_نادرست_فصل_اول_شیمی_دهم خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره…
3,000,000 تومان

دوره شیمی دوازدهم 1401-1400 (شروع از تیر)

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان
ورود به کلاس خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را…
2,500,000 تومان

حسابان یازدهم 1401-1400

بدون امتیاز 0 رای
1,800,000 تومان
در کنار شما یک ساله شدیم
1,800,000 تومان
1,800,000 تومان

حسابان کنکور 1401-1400

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان
در کنار شما یک ساله شدیم
2,500,000 تومان

دین و زندگی کنکور 1401-1400

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان
فیلم جلسات بصورت هفتگی مطابق با تاریخ های ذکر شده در سایت قرار خواهد گرفت. برای مشاهده فیلم جلسات نیاز…
1,500,000 تومان