دوره شیمی یازدهم 1401-1400 (حضوری)

5.00 2 رای
3,000,000 تومان
ورود به کلاس خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را…
3,000,000 تومان

دوره شیمی دوازدهم 1401-1400 (شروع از تیر-حضوری)

5.00 2 رای
3,000,000 تومان
ورود به کلاس خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را…
3,000,000 تومان

دوره شیمی دهم 1401-1400 (حضوری)

بدون امتیاز 0 رای
3,000,000 تومان
ورود به کلاس خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را…
3,000,000 تومان

دوره شیمی دوازدهم 1401-1400 (شروع از تیر)

5.00 1 رای
2,500,000 تومان
ورود به کلاس خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را…
2,500,000 تومان

حسابان یازدهم 1401-1400

بدون امتیاز 0 رای
1,800,000 تومان
در کنار شما یک ساله شدیم
1,800,000 تومان

حسابان کنکور 1401-1400

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان
در کنار شما یک ساله شدیم
2,500,000 تومان

دین و زندگی کنکور 1401-1400

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان
صفحه آزمونهای دین و زندگیفیلم جلسات بصورت هفتگی مطابق با تاریخ های ذکر شده در سایت قرار خواهد گرفت. برای…
1,500,000 تومان

دین و زندگی یازدهم 1401-1400

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان
جزوات دریافت جزوه فایل های ضمیمه خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید…
600,000 تومان