دوره شیمی یازدهم 1401-1400 (حضوری)

5.00 2 رای
3,000,000 تومان
ورود به کلاس خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را…
3,000,000 تومان

دوره شیمی دوازدهم 1401-1400 (شروع از تیر-حضوری)

5.00 2 رای
3,000,000 تومان
ورود به کلاس خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را…
3,000,000 تومان

دوره شیمی دهم 1401-1400 (حضوری)

5.00 1 رای
3,000,000 تومان
ورود به کلاس خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را…
3,000,000 تومان

دوره شیمی دوازدهم 1401-1400 (شروع از تیر)

5.00 5 رای
2,500,000 تومان
ورود به کلاس خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را…
2,500,000 تومان

حسابان یازدهم 1401-1400

بدون امتیاز 0 رای
1,800,000 تومان
در کنار شما یک ساله شدیم
1,800,000 تومان

حسابان کنکور 1401-1400

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان
در کنار شما یک ساله شدیم
2,500,000 تومان

دوره شیمی دوازدهم 1401-1400(شروع از اسفند)

5.00 4 رای
2,500,000 تومان
نام کاربری یا نشانی ایمیل رمز عبور مرا به خاطر بسپار جلسات دریافت جزوه فایل های ضمیمه عبارت های فصل…
2,500,000 تومان

دوره شیمی یازدهم 1401-1400

5.00 2 رای
2,000,000 تومان
ورود به کلاس نام کاربری یا نشانی ایمیل رمز عبور مرا به خاطر بسپار جزوات دوره عبارت های چالشی -…
2,000,000 تومان