دوره استعداد تحلیلی و تحصیلی نهم1401-1400

بدون امتیاز 0 رای
800,000 تومان
دوره استعداد تحلیلی (هوش و خلاقیت) و تحصیلی ویژه ورودی آزمونهای مدارس استعدادهای درخشان در این دوره انواع سبک سوالات…
800,000 تومان

ریاضی نهم 1401-1400

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان
دوره بصورت آنلاین برگزار شده و فیلم جلسات ۲۴ ساعت بعد از برگزاری در سایت قرار خواهد گرفت. فیلم های…
1,500,000 تومان

علوم نهم 1401-1400

دوره بصورت آنلاین برگزار شده و فیلم جلسات ۲۴ ساعت بعد از برگزاری در سایت قرار خواهد گرفت. فیلم های…
1,500,000 تومان

ادبیات و زبان فارسی نهم 1401-1400

دوره بصورت آنلاین برگزار شده و فیلم جلسات ۲۴ ساعت بعد از برگزاری در سایت قرار خواهد گرفت. فیلم های…
1,500,000 تومان

ریاضی هشتم 1401-1400(استاد جبرئیل آتشپز)

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان
دوره بصورت آنلاین برگزار شده و فیلم جلسات ۲۴ ساعت بعد از برگزاری در سایت قرار خواهد گرفت. فیلم های…
1,500,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی (تابستان 1400)

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان
دوره بصورت آنلاین برگزار شده و فیلم جلسات ۲۴ ساعت بعد از برگزاری در سایت قرار خواهد گرفت. فیلم های…
600,000 تومان

ریاضی هفتم 1401-1400 (استاد آقایی)

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان
دوره بصورت آنلاین برگزار شده و فیلم جلسات ۲۴ ساعت بعد از برگزاری در سایت قرار خواهد گرفت. فیلم های…
1,500,000 تومان