17%
تخفیف

آزمون های ادبیات یازدهم

در این دوره  آزمون های جامع  ادبیات در اختیار دانش آموزان قرار میگیرد مشاهده رزومه استاد این درس سال تحصیلی…
120,000 تومان 100,000 تومان
17%
تخفیف

آزمون های ادبیات کنکور

در این دوره  آزمون های جامع  ادبیات در اختیار دانش آموزان قرار میگیرد مشاهده رزومه استاد این درس آزمونهای سال…
120,000 تومان 100,000 تومان

استعدادتحلیلی نهم

در این دوره انواع سبک سوالات استعداد تحلیلی، طبقه بندی و تکنیک های حل آنها به تفکیک نوع مسئله ارائه…
550,000 تومان

ریاضی نهم (استاد جبرئیل آتشپز)

 سرفصلهای کتاب ابتدا بصورت کامل و مفهومی بیان شده سپس نکات تکمیل تر و پیشرفته جهت تسلط بیشتر دانش آموزان…
800,000 تومان

ریاضی نهم ( ورودی قدیم)

 سرفصلهای کتاب ابتدا بصورت کامل و مفهومی بیان شده سپس نکات تکمیل تر و پیشرفته جهت تسلط بیشتر دانش آموزان…
600,000 تومان

ریاضی هشتم (ورودی قدیم)

 در ترم تابستان یک سوم سرفصلهای کتاب ابتدا بصورت کامل و مفهومی بیان شده سپس نکات تکمیل تر و پیشرفته…
600,000 تومان

علوم نهم ( ورودی قدیم )

  سرفصلهای کتاب ابتدا بصورت کامل و مفهومی بیان شده سپس نکات تکمیل تر و پیشرفته جهت تسلط بیشتر دانش…
600,000 تومان

ریاضی نهم ( ورودی جدید)

 سرفصلهای کتاب ابتدا بصورت کامل و مفهومی بیان شده سپس نکات تکمیل تر و پیشرفته جهت تسلط بیشتر دانش آموزان…
800,000 تومان