جبرئیل آتش پز
استاد جبرئیل آتش پز

«استاد جبرئیل آتش پز»

بیش از 35 سال سابقه تدریس

پرمخاطب ترین استاد ریاضی شهر تبریز

مدرس ریاضیات مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی

دارای بالاترین آمار قبولی تیزهوشان و نمونه دولتی در سطح استان آذربایجان شرقی

تدریس مفهومی و آسان درس ریاضی

دوره های استاد جبرئیل آتش پز