استاد با سلیقه
مهندس رضا باسلیقه

«استاد رضا باسلیقه»

فارغ التحصیل شیمی معدنی از دانشگاه شهید بهشتی تهران

دبیر شیمی پیشرفته مدرسه تیزهوشان علامه حلی 1 تهران
طراح آزمونهای قلم چی و سمپاد کشوری

عضو کمیته سمپاد کشوری

دبیر شیمی پیشرفته مدرسه تیزهوشان علامه طباطبائی تبریز
دبیر رتبه های برتر سالهای اخیر کنکور

دوره های استاد رضا باسلیقه

توصیه رتبه های برتر در مورد کلاس های شیمی