استاد فیروز نژاد نجف

«استاد فیروز نژاد نجف»

دبیر معارف دبیرستان های شهید مدنی و فرزانگان (سمپاد)

مولف کتاب های دین و زندگی خیلی سبز

طراح آزمون های برتر کشوری

از مولفین کتاب جمع بندی و زرد عمومی قلمچی

از مولفین کتاب بیست کنکور خوشخوان

دبیر رتبه های برتر کنکور سراسری

 

 • صدرا صفادوست رتبه ۳کشوری ریاضی ۹۳
 • محمرضا وطن خواه رتبه ۹ کشوری تجربی ۹۴
 • مهدی بخشی رتبه ۱۰کشوری ریاضی ۹۳
 • فراز فرح بخش رتبه ۵ کشوری ریاضی ۹۵
 • آرمین گلچین رتبه ۷ کشوری تجربی ۹۵
 • صابر دین پژوه رتبه ۱ کشوری ریاضی ۹۶
 • امیرحسین قویدل رتبه ۲کشوری تجربی ۹۶
 • ارسلان یزدچی رتبه ۴ کشوری تجربی ۹۶

اسامی برخی از رتبه های تک رقمی استاد نژاد نجف در کنکور:

 • ارسلان یزدچی رتبه ۴ کشوری تجربی ۹۶
 • عرفان آبادیفرد رتبه ۳ کشوری تجربی ۹۷
 • سارا کمالی رتبه ۵کشوری تجربی ۹۷
 • محسن راستکار رتبه ۲کشوری تجربی ۹۸
 • امین ایمان پور رتبه ۳ کشوری انسانی ۹۸
 • رسا ظفر رتبه ۴ کشوری تجربی ۹۸
 • محمد رضا ارشدی رتبه ۵ کشوری تجربی ۹۸
 • پویا باستانی رتبه ۱ کشوری تجربی ۹۲