سعید باقری
سعید باقری

«دکتر سعید باقری»

دکتری جراحی دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مدرس زیست شناسی دبیرستان های سمپاد

مدرس زیست شناسی مدرسه آنلاین اپیزرو

رتبه برتر کنکور سراسری سال 92

مدرس رتبه های برتر کنکور

مدرس دبیرستان تیز هوشان علامه طباطبائی

دوره های دکتر سعید باقری

توصیه رتبه های برتر در مورد کلاس های زیست دکتر سعید باقری