عکس ایستاده استاد نصیری

⁦♦️⁩كيميا بهفرد (پزشكي اروميه)

⁦♦️⁩اتيلا كوكبي (پزشكي تبريز)

⁦♦️⁩سويل ملك زاده ( پزشكي تبريز)

⁦♦️⁩نوا صمد زاده (پزشكي تبريز)

⁦♦️⁩سحر مختاري ( پزشكي تبريز)

♦️⁩زاگرس شيخ كانلو (پزشكي پزشكي تهران)

⁦♦️⁩سيد فرازبايرامي(پزشكي بهشتي تهران)

⁦♦️⁩فرداد فاتح (پزشكي بهشتي تهران)

⁦♦️⁩نقي زاده (پزشكي بهشتي تهران)

⁦♦️⁩لينا دژم پور(دندان پزشكي تبريز)

⁦♦️⁩گلسا عبدالله پور(پزشكي تبريز)

⁦♦️⁩عطاالله وثوق(پزشكي تبريز)

⁦♦️⁩فرحان بهنام(پزشكي تبريز)

⁦♦️⁩آيلين سفيد موي اذر (پزشكي اروميه)

⁦♦️⁩منا شعردوست(دندان پزشكي تبريز)

⁦♦️⁩سلوي محمدي(پزشكي تبريز)

⁦♦️⁩احسان سرداري ( دندان پزشكي تبريز)

⁦♦️⁩شيما اقازاده(داروسازي اروميه)

⁦♦️⁩نرگس اقازاده(دندان پزشكي تبريز)

تعدادي از دانش اموزاني كه در كلاسهاي اقاي نصيري براي كنكور ٩٩

⁦♦️⁩محراب شادي ( پزشكي تهران)

⁦♦️⁩صدرا كمالي (پزشكي تهران )

⁦♦️⁩اميرحسن عماري(پزشكي تهران)

⁦♦️⁩عطا رهبري (پزشكي تهران)

⁦♦️⁩فرزام عابديني (پزشكي تهران)

⁦♦️⁩ شايان مشفقي پور( پزشكي تهران )

⁦♦️⁩اميررضا ملاقصاب(پزشكي تهران )

⁦♦️⁩علي سينا حسيني (پزشكي تهران )

⁦♦️⁩فرزاد فاتح(پزشكي بهشتي )

⁦♦️⁩حسام شفيعي (پزشكي بهشتي تهران)

♦️پارسا اول ابادي(پزشكي بهشتي تهران )

⁦♦️⁩محمدرضا فاتح نژاد( بهشتي تهران )

« استاد نصیری »

دبير دبيرستانهاي تیزهوشان مدني، طالقاني و فرزانگان

دبیر رتبه های برتر کنکور تبریز

تحلیلگر و طراح آزمونهای کشوری

عضو هیئت علمی موسسه آموزش آنلاین اپیزرو

دانش آموزاني كه در كلاس كنكور ۹۹ آقاي نصيري عربي را ١٠٠ زدند

⁦♦️⁩محراب شادي (عربي ١٠٠)

⁦♦️⁩صدرا كمالي ( عربي ١٠٠)

⁦♦️⁩امير رضا طيب ( عربي ١٠٠)

⁦♦️⁩امير رضا ملا قصاب ( عربي ١٠٠)

⁦♦️⁩ سارا اسماعيلي ( عربي ١٠٠)

دوره های استاد میرحمیدی